Parking
Bremen-City Free Total
Mitten/an/a
City Gate Bremenn/an/a
Katharinen­klosterhofn/an/a
Am Brilln/an/a
Pressehausn/an/a
Am Domn/an/a
Stephanin/an/a
Ostertor/Kulturmeilen/an/a
Überseestadtn/an/a
Silbermannstraßen/an/a
Bürgerweiden/a(1)
Bremen-Vegesack Free Total
Am Vegesacker Hafenn/an/a
Am Sedanplatzn/an/a
more less
P

Long-term Car Parks

Home / Parking/Long-term Car Parks

We offer the following options for long-term users in our parking facilities

Long-term car parks

Parking facility Monthly rental incl. VAT
Mitte 148.50 €
Katharinenklosterhof 170.00 €
Am Brill 135.00 €
Pressehaus 150.00 €
Am Dom 150.00 €
Ostertor / Kulturmeile 110.00 €
  85.00 € daytime rate*
  75.00 € residents' rate**
Stephani 110.00 €
  75.00 € residents' rate**
Parkplatz Bürgerweide 49.50 €
  39.50 € residents' rate**
Parkplatz Überseestadt 55.00 €
Parkplatz Silbermannstraße 55.00 €
Parkplatz Klinikum Bremen-Mitte 75.00 €
  49.50 € residents' rate**
Am Sedanplatz 63.00 €
  55.00 € daytime rate*
  55.00 Anwohnertarif **
Am Vegesacker Hafen 63.00 €
  55.00 € daytime rate*
  55.00 € residents' rate**

Neighbourhood Car Parks

Parking facility
Monthly rental incl. VAT
Hohenpfad112.00 €
85.00 € residents' rate**
Lübecker Straße100.00 €
70.00 € residents' rate**
Ortstraße83.00 €
35.90 € residents' rate**
Kleine Weser90,00 €
58.00 € residents' rate**
Buntentorsteinweg83.00 €
52.00 € residents' rate**

* Monday till Friday 7.00 am - 8.00 pm (7.00 am - 7.00 pm Ostertor/Kulturmeile multi-storey car park)
** Address within 500 m of the parking facility

You are welcome to contact us directly.
 


BREPARK GmbH
Customer Centre
Ansgaritorstraße 16
28195 Bremen
Phone: 0421 - 1 74 71 -56
E-Mail: info@brepark.de